Lista aktualności Lista aktualności

Był i będzie las

IX Rajd Ekoturystyczny odbył się 15 czerwca 2019 roku przy pięknej pogodzie i dobrym nastroju. Głównym pomysłodawcą i organizatorem jak dotychczas był Zaborski Park Krajobrazowy przy współudziale Lasów Państwowych Nadleśnictw: Rytel, Przymuszewo, Osusznica i Lipusz a także wsparciu finansowym WFOŚiGW w Gdańsku.

Uczestnicy startujący z Nadleśnictwa Rytel pokonali trasę rowerową z Klosnowa do miejscowości Przymuszewo, gdzie odbyło się gościnne spotkanie wszystkich uczestników, z siedmiu tras rowerowych i pieszych. Jedną z ciekawostek było ujrzenie w sąsiedztwie zmian warunków przyrodniczo-leśnych i  rosnącego już nowego pokoleniem lasu. Co było potwierdzeniem rajdowego hasła ,,BYŁ I BĘDZIE LAS’’. Przy najlepszych miejscach przewodnicy zatrzymywali się opowiadając o ciekawostkach przyrodniczych i wielu atrakcjach turystycznych naszego rejonu. Przewodnicy po drodze objaśniali działania leśników zmierzające do uprzątnięcia i zagospodarowania terenów klęskowych.

Integracja okolicznych mieszkańców, sympatyków rajdu cieszyła się dużym zainteresowaniem, łącznie brało udział ponad 160 osób.  Jesteśmy wdzięczni współorganizatorom za wspólne, bardzo dobre przygotowanie i realizację przedsięwzięcia.

Dziękujemy za zaangażowanie w podjęte działania i zapraszamy na rajd w przyszłym roku. 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Orzłowski