Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE - zwalczanie szkodliwych owadów

 
         Nadleśnictwo Rytel informuje, że w związku z zagrożeniem trwałości lasu ze strony brudnicy mniszki przystępuje w dniach od 5 do 20 czerwca 2017 r. do zwalczania chemicznego przy użyciu samolotów. 
Zabiegiem w naszym nadleśnictwie zostaje objętych 338,10 ha drzewostanów, w tym 44,14 ha w lasach prywatnych. Pole zabiegowe znajduje się w Leśnictwie Mylof.
Do zabiegu użyty zostanie środek DIMILIN 480 SC  (w dawce 0,10  l/ ha) .
Dla zabezpieczenia zdrowia ludzi, zwierząt domowych, pszczół wzywamy do zastosowania się do poniższych zasad:
1. Osobom nie zatrudnionym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wstęp na tereny leśne objęte zabiegiem zwalczania jest wzbroniony w okresie od 05.06.2017r. do 20.06.2017r.
2. Osoby zamieszkałe na terenach leśnych objętych zabiegiem zwalczania oraz zwierzęta gospodarskie powinny w czasie wykonywania zabiegu znajdować się w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Wypas bydła, zbiór traw, jagód i grzybów w lesie objętym zwalczaniem jest wzbronione w okresie j.w.
4. Studnie należy przykryć.
5. Bydło należy poić tylko wodą ze studni zabezpieczonych.
6. Ule z pszczołami należy wywieźć z lasu i stref zagrożenia.
 
 
 
Źródło podkładu mapy: OpenStreetMap