Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Certyfikaty

Nadleśnictwo Rytel może się legitymować dwoma certyfikatami: "certyfikatem dobrej gospodarki leśnej FSC" nr SGS-FM/COC-000916 oraz certyfikatem PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) nr CSL/726/2011.

Certyfikat FSC


      Nadleśnictwo Rytel jako jednostka podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu może się legitymować międzynarodowym "certyfikatem dobrej gospodarki leśnej FSC"  nr SGS-FM/COC-000916 obowiązującym od 2 stycznia 2013 roku do 1 stycznia 2018 roku.

       Nadleśnictwo Rytel popiera system certyfikacji lasów FSC i przestrzega jego zasad.

Więcej o FSC na stronie internetowej: www.fsc.plCertyfikat PEFC

      Nadleśnictwo Rytel jako jednostka organizacyjna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, posiada certyfikację PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) udzieloną RDLP w Toruniu 28 listopada 2011r. W trakcie audytu ocenie poddano między innymi utrzymanie, wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych, zachowanie i ochronę różnorodności biologicznej, utrzymanie społeczno-ekonomicznych funkcji lasów i inne.

Po kolejnym audycie przeprowadzonym przez firmę SGS w grudniu 2014 roku, certyfikat PEFC został przedłużony do 28.11.2017 r.

 

 

Więcej o PEFC na stronie internetowej: www.pefc-polska.pl