Silna presja jaką człowiek wywarł na przyrodę poniekąd wymusiła czynną ochronę przyrody, która może przyczynić się do szybszej regeneracji gatunków i siedlisk lub utrzymania siedlisk powstałych pod wpływem działalności człowieka. Siedliska antropogeniczne takie jak łąki i pastwiska w naszej strefie klimatycznej prędzej czy później zmieniaja sie w lasy.

Najbardziej spektakularne kampanie ochrony czynnej, to ochrona bizona amerykańskiego a w Europie ochrona żubra i bobra, który dzięki przesiedleniom stał się gatunkiem pospolitym.