Siedziba Nadleśnictwo Rytel
Nadleśnictwo Rytel
tel.: 52 334 18 50, 52 334 18 52, kom.: 696 058 216, IP: 1215100
52 334 18 51

Rytel-Dworzec 4

89-642 Rytel

godziny urzędowania: 700 do 1500

kasa czynna do godziny 1400

 

 

NIP 555-000-76-71

REGON 090550740

Rachunek: BGŻ BNP Paribas O/Tuchola nr 05 2030 0045 1110 0000 0076 2920

 

WIDZISZ POŻAR LASU - DZWOŃ!

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny - Dyspozytor

52 33 41 866

694 439 403

IP LP 1215444


Pokaż N-ctwo Rytel na większej mapie

Nadleśniczy
Zbigniew Łącki
52 334 18 50, kom.: 694 411 019
Zastępca nadleśniczego
Mariusz Brunka
52 334 18 55, kom.: 694 435 760
Zastępca nadleśniczego ds. koordynowania pracami ZUL i pozyskania drewna
Józef Brzeziński
52 334 18 57, kom.: 694 439 401
Główny księgowy
Danuta Kocinska
52 334 18 63, kom.: 668 417 258

Inżynierowie nadzoru

Piotr Chybowski
Inżynier nadzoru - obręb Klosnowo
Tel.: 52 334 94 73; kom.: 668 037 652; IP: 1215335
Wiesław Kiedrowski
Inżynier nadzoru - obręb Rytel
Tel.: 52 334 94 70; kom.: 692 445 420; IP: 1215212
Tomasz Orzłowski
Inżynier nadzoru
Tel.: 694 411 015

Dział Gospodarki Leśnej

Emilia Schumacher
Specjalista Służby Leśnej ds. zamówień publicznych
Tel.: 52 334 18 54; kom.: 517 030 743; IP: 1215331
Natalia Talaśka
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i gospodarki gruntami
Tel.: kom: 504 876 692
Tomasz Kiełpiński
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. administrowania SILP, zagospodarowania lasu i ochrony ppoż.
Tel.: 52 334 94 72; kom.: 733 456 262; IP: 1215332
Adrian Talaśka
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i mapy numerycznej
Tel.: 52 334 18 59; kom.: 668 037 699; IP: 1215334
Arkadiusz Adamczyk
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem
Tel.: 52 334 18 65; kom.: 733 456 764; IP: 1215333
Tomasz Zmuda Trzebiatowski
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem
Tel.: 52 334 18 65; kom.: 734 488 342; IP: 1215336
Izabela Knut
Specjalista Służby Leśnej ds. lasów niepaństwowych
Tel.: 52 334 94 78; kom.: 537 977 261
Anna Wiśniewska-Burchard
Specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 533 179 879
Monika Tobolska
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Błanek
Specjalista ds. finansowo-księgowych - ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych, PFRON
Tel.: 52 334 18 56, IP: 1215612
Barbara Pawłowska
Starszy Księgowy
Tel.: 52 334 94 77, IP: 1215614
Iwona Wnuk Lipińska
Starszy Księgowy - podatek VAT, infrastruktura
Tel.: 52 334 94 74, IP: 1215613
Paweł Wnuk Lipiński
Księgowy - kasa, detaliczna sprzedaż drewna
Tel.: 52 334 18 61, IP: 1215600

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dorota Ropińska
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 52 334 18 64, kom.: 608 284 516, IP: 1215671
Mirosława Kołbuc
Sekretarka - sekretariat nadleśnictwa
Tel.: 52 334 18 50, 52 334 18 52, kom. 696 058 216, IP: 1215100
Karolina Ott
Referent ds. administracji

Posterunek Straży Leśnej

Zbigniew Tyblewski
Komendant
Tel.: 52 334 18 60, kom.: 660 431 519
Wiesław Hinc
Strażnik Leśny
Tel.: 52 334 18 71, kom.: 606 906 875
Marcin Gierek
Strażnik Leśny
Tel.: 577 677 632
Jarosław Chabowski
Strażnik Leśny
Tel.: 577 677 623

Stanowisko ds. pracowniczych

Małgorzata Bojanowska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 52 334 18 75, IP: 1215672

Stanowisko ds. remontów i BHP

Tadeusz Ropiński
Specjalista ds. remontów i BHP
Tel.: 52 334 18 62, tel. kom.: 604 947 087, IP: 1215673

Wyłuszczarnia Nasion i Stacja Oceny Nasion

Witold Prabucki
Kierownik
Tel.: 52 398 56 15; kom. 694 439 405
Bogumiła Kiedrowska
Starszy referent ds. oceny nasion
Ewelina Szpak
Specjalista Służby Leśnej ds. oceny nasion
Tel.: 52 398 56 13;