Wydawca treści Wydawca treści

Siedziba Nadleśnictwo Rytel
Nadleśnictwo Rytel
52 3341850, 52 3341852, mob. 696 058 216, IP 1215100
52 3341851

Rytel-Dworzec 4

89-642 Rytel

godziny urzędowania: 700 do 1500

kasa czynna do godziny 1400

Z uwagi na awarię linii telefonicznych prosimy o kontakt na nr telefonu komórkowego. (696 058 216)

 

NIP 555-000-76-71

REGON 090550740

Rachunek: BGŻ BNP Paribas O/Tuchola nr 05 2030 0045 1110 0000 0076 2920

 

WIDZISZ POŻAR LASU - DZWOŃ!

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny - Dyspozytor

52 33 41 866

694 439 403

IP LP 1215444


Pokaż N-ctwo Rytel na większej mapie

Nadleśniczy
Antoni Tojza
52 3341853
Zastępca Nadleśniczego
Jerzy Borkowski
52 3341855
Główna Księgowa
Danuta Kocinska
52 3341863

Nadzór

Józef Brzeziński
Inżynier Nadzoru - nadzór i kontrole, łowiectwo, Ceftyfikacja FSC
Tel.: 52 3341857
Zbigniew Jackowski
Inżynier Nadzoru - nadzór i kontrole, remonty dróg, Ceftyfikacja PEFC
Tel.: 52 3341857
Piotr Chybowski
Inżynier Nadzoru - nadzór i kontrole, ochrona lasu, ochrona przyrody, udostępnianie, edukacja, uboczne użytkowanie, strona internetowa
Tel.: 52 3349473

Dział Gospodarki Leśnej

Radosław Jaśkiewicz
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem - marketing, rejestratory
Tel.: 52 3341865; 604-947-028
Marcin Leszczyński
Specjalista Służby Leśnej ds. administrowania SILP i stanu posiadania - stan posiadania, leśna mapa numeryczna, zamówienia publiczne, administrator sieci i SILP, strona internetowa
Tel.: 52 3341859
Maria Popowska
Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania i ochrony lasu - użytkowanie lasu
Tel.: 52 3341854
Dala Pieczulis-Leszczyńska
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu i ochrony przeciwpożarowej- hodowla lasu, nasiennictwo i selekcja, ochrona przeciwpożarowa
Tel.: 52 3341854
Tomasz Zmuda Trzebiatowski
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem i gruntami - sprzedaż i pozyskanie drewna, gospodarka gruntami rolnymi
Tel.: 52 3341865; 734-488-342

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Błanek
Specjalista ds. finansowo-księgowych - ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych, PFRON
Tel.: 52 3341856
Maria Suchecka
Starszy Księgowy - kasa, detaliczna sprzedaż drewna
Tel.: 52 3341861
Iwona Wnuk-Lipińska
Starszy Księgowy - podatek VAT, infrastruktura
Tel.: 52 3341856

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dorota Ropińska
Sekretarz - kierownik działu administracyjnego, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka rolna
Tel.: 52 3341864
Mirosława Kołbuc
Sekretarka - sekretariat nadleśnictwa
Tel.: 52 3341850, 52 3341852, mob. 696 058 216, IP 1215100
Tadeusz Ropiński
Specjalista ds. remontów i BHP - remonty, transport, BHP
Tel.: 52 3341862

Posterunek Straży Leśnej

Zbigniew Tyblewski
Komendant
Tel.: 52 3341860
Wiesław Hinc
Strażnik leśny
Tel.: 52 3341860

Stanowisko ds pracowniczych

Małgorzata Bojanowska
Referent ds. pracowniczych
Tel.: 52 3341864

Wyłuszczarnia nasion

Witold Prabucki
Kierownik wyłuszczarni nasion
Tel.: 52 3985615

Stacja Oceny Nasion

Marek Pałaszyński
Specjalista Służby Leśnej ds. Stacji Oceny Nasion
Tel.: 52 3985613